Islam i Indien

indisk-muslimsk-flaggaIslam är med mer än 1 miljard anhängare världens näst största religion efter kristendomen. Även i Indien är det den näst största religionen, men då efter hinduismen.

Många muslimer bor vid islams andliga mittpunkt i Mecka i Arabien. Det bor även ett flertal muslimer i bl.a. Nordafrika, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indien och Indonesien.

Islam betyder att underkasta sig åt Guds (Allahs) vilja och de troende kallas för muslimer. Islam uppstod på 600-talet efter kristus av den siste profeten Muhammed, som anses vara Guds profet.

Heliga skrifter

De heliga skrifterna i islam är Koranen som anses vara Muhammeds uppenbarelser (Guds ord), Sunna som beskriver Muhammeds levnadssätt och Hdith som är Muhammeds yttrade. Det som står i Koranen är de grundläggande källorna för islam.

Fem pelare

Islams fem pelare är: bön, fasta, vallfärd, bekännelsen och allmosa. Dessa är plikter är viktiga för varje muslim och att vara muslim innebär att ett följa ett visst livsmönster.

Sunni och Shia

Islams anhängare är antigen sunnimuslimer (90%) och shiamuslimer (10%). Sunnimuslimer tror att Muhammed var den siste och slutliga profeten medan shiamuslimer tror att det har nya profeter har uppkommit efter Muhammed. Huvudriktningen i islam är sunni.