Hinduism

Guden Vishnu
Guden Vishnu

Hinduism är en av de äldsta religionerna i världen. Hinduismen kallas även för Sanatana Dharma och betyder evig plikt eller evig religion. Hinduismen har många inriktningar och har över 900 miljoner anhängare. Eftersom hinduismen har många inriktningar kan man säga att hinduismen är en samling av många religioner. I vissa fall tror anhängarna att gudarna är olika varelser medan andra tror att de är uppenbarelser av samma gud.

Alla hinduer tror på Brahman, som står för ”världsmedvetande” som är ett paradis dit själen, Atman, kommer och förenas med gudarnas och andra människors medvetanden, Moksha. För att komma till Moksha måste själen vid döden motsvara Brahman.

Via återfödsel får människan flera försök att nå världsmedvetandet. Tillhör du en låg kast och gör goda gärningar i livet hamnar du i en högre kast i nästa liv. Gör du elaka och dåliga gärningar i livet kommer du hamna i en lägre kast eller återföds som ett djur. Av denna anledning äter inte en hindu kött då alla väsen är likställda, djuren tillhör kaster under de mänskliga kasterna.

En stor skillnad mellan hinduismen och flertalet andra religioner är att hinduerna för att nå Moksha inte ?har någon nytta av? handlingar mot sina medmänniskor. De handlingar som krävs  för att nå Moksha är bland annat bön, meditation och offer.

De äldsta och heliga skrifterna kallas för Vedaskrifterna och är nedskrivna på vediska och sanskrit.

Många gudar

Hinduismen har en mängd olika gudar och de största och viktigaste av dem är Brahma, Vishnu, Shiva, Durga och Ganesha. Enligt hinduerna kan gudarna komma ner till jorden i olika gestalter. De kallas då för avatarer.

Brahma är den gud som skapade världen och han har fyra huvuden och fyra armar. Hinduerna tillber Brahma i mycket liten utsträckning och i Indien finns det bara ett fåtal tempel i hans ära.

Vishnu är upprätthållaren och den som hinduerna tillber mest, Vishnu är därför den gud som har flest tempel. Anhängare till Vishnu har, som Vishnu själv, ett U målat i pannan. Vishnu är gift med Lakshmi och hon är lyckans gudinna. Avatar av Vishnu är Krishna och Rama. Krishna kom till jorden som krigare och Rama kom till jorden för att bekämpa demoner.

Shiva är förstöraren och återskaparens gud, han är både gott och ont. Shiva figureras dansande bland lågor och trampandes på en dvärg som symboliserar människornas okunskap. Anhängare till Shiva målar vågräta streck i pannan och många av anhängarna som tillber Shiva liver i fattigdom och gudsfruktan för att nå Moksha.

Durga är gift med Shiva och hon kan framträda som Devi och Kali. Durga är en gud som bekämpar demoner och Kali framträder ur Durgas panna när Durga är arg. Kali är döden och hon dödar allt i sin väg.

Ganesha, elefantguden, är son till Shiva och han är visdomens gud. Ganesha är väldigt populär i Indien.