Buddism i Indien

Buddha
Buddha

Det finns totalt ca 350 miljoner buddhister i världen och majoriteten av finns i Sydostasien. I Mongoliet, Thailand, Tibet, Indien och Sri Lanka. Det är den femte största religionen i Indien med knappt 1% av befolkningen.

Buddhismen har sitt ursprung i Indien och grundades för cirka 2500 år sedan av prinsen Siddharta Gautama som nådde insikt och upplysning. Han fick därefter namnet Buddha, den upplyste.

Buddhas lära och buddhismen kan beskrivas som en väg av praktisk och andlig utveckling och ledning för att få insikt av sakernas sanna natur. Detta innebär att en människa som vill få frid i Nirvana (upplysning), genom återfödelse, måste göra sig fri från sina begär och sin livslust.

Tre vägar till Nirvana

Enligt buddhismen finns tre vägar att hjälpa de troende mot upplysning, Nirvana;

  • Genom Buddha, den upplysta läraren
  • Genom Dharma, läran som leder till upplysningen
  • Och genom Sangha, den andliga gemenskapen mellan de buddhister som följer vägen.

Buddhismen är inte enbart en religion för den troende utan även starka traditioner så som tolerans mot olikheter och icke-våld.

Det finns ett flertal metoder för att uppnå insikt i sinnet, meditation är ett exempel likaså etik och visdom.

Symbolen för buddhismen är lotusblomman och den står för andlig mognande genom återfödelsen.

Buddhismen har ingen skapargud utan bygger på eget ansvar och egna handlingar.