Indiska guden Vishnu
Indiska guden Vishnu

Religion i Indien

Det råder religionsfrihet i Indien och diskriminering på grund av religionstillhörighet är förbjudet.

Indien är ursprungsland för bland annat hinduism, buddism, jainism och sikhism.

På indiensidan kan du läsa om fyra av de fem största religionerna i Indien:

  1. Hinduismen är klart störst med ca 80% av befolkningen
  2. Islam är lika klar tvåa med drygt 13%
  3. På tredje plats kommer kristendomen
  4. Nummer fyra är sikhismen
  5. Buddisterna är femte flest till antalet

Läs gärna mer om indisk religion och antalet trosbekännare till respektive religion hos Wikipedia.