Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Mahatma Gandhi kom att bli den främsta förgrundsfiguren i Indiens strävande för egen självständighet från det brittiska styret.

Ickesamarbete, fredligt motstånd och sanning i alla lägen var Gandhis främsta ”vapen” i kampen för rättvisa och självstyre.

Uppväxt och bakgrund

Gandhi kom från en välbärgad  familj och  var en medelmåtta i skolan. När han bara var 13 år blev han bortgift och tillsammans med frun Kasturba fick han totalt fem barn.

Som 18-åring lämnade han Indien för att utbilda sig till advokat i London under tre års tid.

Sydafrika

Efter studierna i England och en tid i hemlandet Indien flyttade han vid 24 års ålder till Sydafrika för att arbeta som jurist åt ett företag. Att vara färgad i Sydafrika var väldigt svårt och Gandhi blev chockad över diskrimineringen riktad mot indier.

Gandhi började tillämpa fredlig civil olydnad när den indiska folkgruppen kämpade för sina rättigheter i Sydafrika.

En av flera historier från tiden i Sydafrika är när Gandhi köpte en förstaklassbiljett på en buss och krävde att få åka med de vita. Detta ledde till bråk och stor uppståndelse i Sydafrika.

Gandhi återvända inte till Indien förrän efter 21 år (1914). Där möttes han av hundratals människor som hade hört om det han åstadkommit i Sydafrika.

Medborgarnas rättigheter

När han Gandhi återvände till Indien från Sydafrika lämnade han inte kvar sin kamp utan organiserade inom kort fattiga bönder och arbetare som protesterade mot höga skatter och den utbredda diskrimineringen.

Kampen skedde med satyagraha som innebär ”motstånd mot det onda genom aktivt ickevåldsmotstånd”. Gandhi utövade och förespråkade ickevåld och sanning i alla situationer.

Vidare levde han mycket enkelt/fattigt, tillverkade sina kläder själv, arbetade hårt, åt vegetarisk mat och fastade vid flera tillfällen väldigt länge både för självrening och som protest.

Gandhi blev sedan ledare för Indian National Congress och arbetade över hela Indien för att bland annat bekämpa fattigdomen, kastbaserad diskriminering samt för kvinnans frigörelse och religiös frihet.

Men tiden kom kampen framförallt att handla om Indiens självständighet från kolonialmakten Storbritannien.

Självständigheten

Självständighetsrörelsen var till allra största delen fredlig. Men en del provokationer och våldsamheter förekom. När så skedde kritiserade Gandhi både britternas gärningar och indiernas vedergällningar.

Den 15 augusti 1947 blev Indien självständigt. Efter Indiens självständighet blev konflikten mellan muslimerna och hinduerna allt våldsammare och landet splittrades sedermera i det som nu är Indien respektive Pakistan.

Slutet

Gandhi mördades kort efter Indiens självständighet den 30 januari 1948. Det var en hinduisk fanatiker som inte uppskattade Gandhis försök till samförstånd med den muslimska minoriteten.

I dagens moderna Indien hyllas Gandhi, även om hans ekonomiska idéer övergetts och landet numera har en marknadsorienterad utveckling.

Den 2 oktober, hans födelsedag, högtidlighålls varje år som nationell högtidsdag i Indien. Sedan 2007 har FN dessutom utsett dagen till  ”Internationella ickevåldsdagen.”

Läs mer om Gandhi på Wikipedia.